Εγγυήσεις / Επιστροφές

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

§1.1 Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion), καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας της οποίας το διάστημα είναι ίσο με 1 (ένα) έτος.

§1.2 Δεσμευτικός Χαρακτήρας – Άρθρο 7 της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι, σε περίπτωση μεταχειρισμένων αγαθών, ο πωλητής και ο καταναλωτής μπορούν να συμφωνήσουν συμβατικούς όρους ή συμφωνίες που προβλέπουν μικρότερη χρονική περίοδο όσον αφορά την ευθύνη του πωλητή από εκείνην που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

Η περίοδος αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ενός έτους.

§1.3 Ανεπιφύλακτη παραλαβή – Άρθρο 545 του Ν. 3043/2002

Αν ο αγοραστής παρέλαβε το προϊόν χωρίς επιφύλαξη, γνωρίζοντας το ελάττωμα του ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας, λογίζεται ότι το αποδέχτηκε.

§1.4 Άρθρο 544 του Ν. 3043/2002

Ο πωλητής δεν ευθύνεται σε αποζημίωση για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, αν η ιδιότητα αυτή υπήρχε κατά τη σύναψη της σύμβασης, αλλά έπαυσε να υπάρχει χωρίς υπαιτιότητα του πωλητή πριν μεταβεί ο κίνδυνος στον αγοραστή.

§2 Διάρκεια Εγγύησης

Ο χρόνος της εγγύησης ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης των νόμιμων παραστατικών, από την εταιρεία μας προς τους εκάστοτε πελάτες μας και στα οποία αναγράφονται πάντα, τα SKU των προϊόντων.

§3 Κάλυψη Εγγύησης

Οι εγγυήσεις των προϊόντων καλύπτονται απευθείας από την εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) και η εγγύηση των προϊόντων ισχύει εντός της εταιρείας μας.

Το παραπάνω σημαίνει, πως τα ελαττωματικά προϊόντα που οποία επιστρέφονται προς έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη δυσλειτουργία, διακινούνται προς και από την εταιρεία μας με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή.

§4 Ενημέρωση περί Εγγύησης

Ο αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί για τα διαστήματα των παρεχόμενων εγγυήσεων, είτε στην επιμέρους σελίδα του κάθε προϊόντος στο σχετικό πίνακα εγγυήσεων, είτε τηλεφωνικά από εκπρόσωπο της εταιρείας αναφέροντας περιγραφή και SKU προϊόντος.

§5 Σημείου (16) Οδηγίας 1999/44/ΕΚ

Λόγω του ειδικού τους χαρακτήρα, τα μεταχειρισμένα αγαθά κατά κανόνα είναι αδύνατον να αντικατασταθούν· ότι συνεπώς το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει αντικατάσταση κατά κανόνα δεν ισχύει για τα εν λόγω αγαθά· ότι, όσον αφορά τα αγαθά αυτά, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στους συμβαλλόμενους να συμφωνήσουν μικρότερη περίοδο ευθύνης·

§6 Περισσότερες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στα παρακάτω επίσημα έγγραφα:

pdf_small_icon Νόμος 3043 / ΦΕΚ 192 / 21-Αυγ-2002

pdf_small_icon Οδηγία 1999/44/ΕΚ / 25-Μαϊ-1999

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

§1. Ορισμός

Ελαττωματικό, θεωρείται ένα προϊόν το οποίο παρελήφθη από τον πελάτη σε διαφορετική κατάσταση σε σχέση με την αναγραφόμενη περιγραφή κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και δεν σχετίζεται με τη διαδικασία αποστολής.

§2. Εγγύηση

Η εγγύηση των προϊόντων ισχύει αυστηρά και μόνο, εντός της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση που προκύψει κόστος μεταφορικών από και προς στην εταιρεία μας, τότε αυτά επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον πελάτη.

§3.1 Συσκευασία Αποστολής

Τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται με την αρχική τους προστατευτική συσκευασία (όπου υπάρχει) έτσι ώστε να μην προκληθούν φθορές κατά την μεταφορά.

Αν δεν υπάρχει η αρχική συσκευασία, τότε η αυτοσχέδια συσκευασία θα πρέπει να είναι σωστά εφαρμοσμένη έτσι ώστε το προϊόν να είναι ασφαλές κατά την μεταφορά.

Σε περίπτωση, όπου κατά την μεταφορά, έχουν προκύψει φθορές τότε ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με το κόστος επισκευής, προκαταβάλοντας την αξία του κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί να προχωρήσει στη διαδικασία επισκευής τότε το προϊόν θα επιστρέφεται στον πελάτη στην ίδια κατάσταση.

Το κόστος επιστροφής στον πελάτη θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη.

§3.2 Παρελκόμενα

Τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται με τα απαραίτητα παρελκόμενά για την πλήρη λειτουργικότητα τους.
Έπιπλα αποθήκευσης: Πόμολα, πόρτες, ράφια, βάση στήριξης κλπ.
Καναπέδες, καρέκλες, σκαμπό: Μαξιλάρια, πόδια, επενδύσεις κλπ.
Καθρέφτες, κάδρα, πίνακες: Πλαίσια, κρύσταλλα, πλάτη, τζάμια, εικονιζόμενη μορφή κλπ.

Αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω είναι απαραίτητο και δεν έχει αποσταλεί τότε η διαδικασία του ελέγχου δεν θα προχωρά μέχρις ότου το τμήμα παραλαβών, έχει στην κατοχή του το πλήρες προϊόν.

§4 Σχετικά Παραστατικά

§4.1 Φόρμα Ελλαττωματικού Προϊόντος (Φ.Ε.Π.)

Τα προϊόντα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και πάντα, από την επίσημη Φόρμα Ελλαττωματικού Προϊόντος (Φ.Ε.Π.) την οποία μπορείτε να βρείτε παρακάτω στην παρούσα σελίδα.

Σε διαφορετική περίπτωση τα προϊόντα δεν θα ελέγχονται μέχρις ότου αποσταλεί η Φόρμα Ελλαττωματικού Προϊόντος (Φ.Ε.Π.) με fax ή e-mail.

pdf_small_icon Φόρμα Ελλαττωματικού Προϊόντος

§4.2 Δελτίο Αποστολής

Προϊόντα που έχουν αγοραστεί με τιμολόγιο θα πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρεία μας συνοδευόμενα από σχετικό παραστατικό (Δελτίο αποστολής).

Εάν κάποιος δεν διαθέτει σχετικό παραστατικό, ενώ έχει αγοράσει το προϊόν με τιμολόγιο, θα αποστέλλει το προϊόν αυστηρά και μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με κάποιον από τους εκπροσώπους της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση όπου η παραπάνω διαδικασία διαρκέσει πέραν των 10 ημερών χωρίς να ολοκληρωθεί με υπαιτιότητα του πελάτη, το δέμα θα επιστρέφεται στον πελάτη με δική του χρέωση μεταφορικών χωρίς να έχει ελεγχθεί.

§5 Έλεγχος

Η διάρκεια του ελέγχου των προϊόντων, από το αρμόδιο τμήμα διαρκεί από 24 έως 72 ώρες ανάλογα με το φόρτο εργασίας, αλλά και ανάλογα με το χρόνο που απαιτείται για να ελεγχθεί πλήρως το προϊόν (τύπος δυσλειτουργίας, βλάβης κλπ).

§6 Έμμεση Αντικατάσταση

§6.1 Διαδικασία

Στην περίπτωση, που είστε απόλυτα βέβαιοι ότι το προϊόν που έχετε αγοράσει είναι ελαττωματικό και επιθυμείτε να το αντικαταστήσετε άμεσα με κάποιο άλλο προϊόν ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας.

Στη συνέχεια και κατόπιν συνεννόησης, μας αποστέλλετε το προϊόν που θεωρείτε ελαττωματική προς έλεγχο από το αρμόδιο τμήμα.

§6.2 Φόρμα Έμμεσης Αντικατάστασης (Φ.Ε.Α.)

Η διαδικασία είναι πανομοιότυπη με την προαναφερθείσα διαδικασία επιστροφής ελλαττωματικού προϊόντος, με τη διαφορά ότι αντί για την Φόρμα Ελλαττωματικού Προϊόντος (Φ.Ε.Π.), συμπληρώνετε τη Φόρμα Έμμεσης Αντικατάστασης (Φ.Ε.Α.).

pdf_small_icon Φόρμα Έμμεσης Αντικατάστασης

§6.3 Ολοκλήρωση Ελέγχου

§6.3.1 Θετικό Αποτέλεσμα Ελέγχου

Μετά τον τεχνικό έλεγχο που θα ακολουθήσει από το αρμόδιο τμήμα, εάν το προϊόν που αποστείλατε είναι πράγματι ελαττωματικό, εκδίδουμε πιστωτικό τιμολόγιο για το προϊόν και πιστώνουμε άμεσα, στον τραπεζικό λογαριασμό που μας έχετε δηλώσει στη φόρμα το ποσό του πιστωτικού.

§6.3.2 Αρνητικό Αποτέλεσμα Ελέγχου – Αναιτιολόγητη Επιστροφή

Σε περίπτωση όμως που το προϊόν αποδειχτεί ότι δεν έχει ελάττωμα, τότε σας επιστρέφουμε πίσω το προϊόν που μας αποστείλατε ως ελαττωματικό χωρίς να ακολουθήσει οποιαδήποτε πίστωση στον λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει επιστραφεί ως ελαττωματικό αλλά παρά ταύτα μετά τον σχετικό έλεγχο από τον οποίο θα περάσει, διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει φθορά ή/και δυσλειτουργία, ο πελάτης καλείται να πληρώσει την αξία του ελέγχου η οποία είναι 20€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.).

§6.4 Άρνηση Παραλαβής ή/και Συνεργασίας

Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Ελέγχου Ελλαττωματικού Προϊόντος, ο πελάτης αρνείται να συνεργαστεί με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας ή αρνείται να παραλάβει το/τα προϊόν(τα) που έστειλε προς έλεγχο, για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, τότε η εταιρεία μας θα εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο για το προϊόν, μειωμένης αξίας (σε σχέση με την αρχική τιμή αγοράς) κατά ποσό ανάλογο των φθορών και της «ηλικίας» του προϊόντος, αλλά και της γενικότερης του κατάστασης.

Στη συνέχεια, θα εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας για τον σχετικό έλεγχο.

Τέλος, εάν μετά τα παραπάνω, προκύπτει οικονομική διαφορά, ποσό δηλαδή που απομένει να επιστραφεί στον πελάτη, εάν ο πελάτης δεν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό για πίστωση του ποσού αυτού, το υπόλοιπο θα παραμένει στην καρτέλα του έως ότου το διεκδικήσει.

§6.5.1 Αποστολή Φόρμας

Υποβολή της Φόρμας Ελλαττωματικού Προϊόντος (Φ.Ε.Π.), καθώς επίσης και της Φόρμας Έμμεσης Αντικατάστασης (Φ.Ε.Α) μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο email: rma@retronion.gr

§6.5.2 Φόρμες

pdf_small_icon Φόρμα Ελλαττωματικού Προϊόντος

pdf_small_icon Φόρμα Έμμεσης Αντικατάστασης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

§1 Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5338/2018.

Προσοχή: Οι διατάξεις περί συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος δεν εφαρμόζονται σε συμβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής καταβάλλει ποσό μικρότερο των 30€ (Άρθρο 3α, παρ. 4, ν.2251/1994).

§2 Οδηγίες Σχετικά με την Άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την σύμβαση από απόσταση, εγγράφως εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση.

Σύμφωνα με το νόμο:2251/1994:
Σύμβαση από απόσταση είναι κάθε σύμβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία, η οποία συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία τους, στο πλαίσιο ενός συστήματος προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που οργανώνεται από τον προμηθευτή, ο οποίος χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, ένα ή περισσότερα μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης.

Μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση, με την έννοια του άρθρου αυτού, είναι ιδίως τα έντυπα χωρίς παραλήπτη, τα έντυπα με παραλήπτη, οι τυποποιημένες επιστολές, τα διαφημιστικά έντυπα με στέλεχος παραγγελίας, οι κατάλογοι, το τηλέφωνο με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση,το ραδιόφωνο, το εικονοτηλέφωνο, το βιντεοτέξτ (μικροϋπολογιστής και τηλεοπτική οθόνη) με πληκτρολόγιο ή οθόνη αμφίδρομης επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεομοιοτυπία και η τηλεόραση.

Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των παρουσών οδηγιών εγγράφως, πάντως όχι πριν από την παράδοση των προϊόντων (κατ’ άρθρο 4 § 9 ν. 2251/1994).

Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της Δήλωσης Υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης.

§3 Αποστολή Δήλωσης Υπαναχώρησης

Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως με τους εξής τρόπους.

  • Με συστημένη επιστολή προς την Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) που εδρεύει στη διεύθυνση Τενέδου 61 & Μεγίστης 1, Κυψέλη, 11361, Αττική.
  • Με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@retronion.gr .

§4 Επιστροφή Προϊόντων

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στη διεύθυνση: Τενέδου 61 & Μεγίστης 1, Κυψέλη, 11361, Αττική.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη εταιρεία μας στο τηλέφωνο +30 211 404 2119

§5 Αδυναμία Εφαρμογής Δικαιώματος Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

  • Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
  • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται, έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις ή που εκ της φύσεως τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.

§6 Έγκυρη Άσκηση Δικαιώματος Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στην Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion), ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από την Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει καταβάλει το τίμημα με αντικαταβολή, τότε η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion), θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής ή αποζημίωσης της αξίας του προϊόντος λόγω φθοράς ή βλάβης του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη καθώς επίσης και το πιθανό κόστος επαναποθήκευσης (ήτοι το 10% της τελικής αξίας του προϊόντος κατά την ημέρα της αρχικής τιμολόγησης με ελάχιστο τέλος επαναποθήκευσης τα 5,00€, η αξία θα αποδεικνύεται βάσει του σχετικού παραστατικού) το οποίο θα αφαιρείται από όλες τις επιστροφές προς επιστροφή χρημάτων.

Η Εταιρεία Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion) σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με φθορά ή βλάβη του προϊόντος).

§7 Φόρμα Δήλωσης Υπαναχώρησης

Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το Δικαίωμα Υπαναχώρησης εντός του νόμιμου χρόνου και να επιστρέψει το προϊόν και ενώπιον του φυσικού καταστήματος της Εταιρείας Σιδηροπούλου Ελένη Π. (Retronion)

pdf_small_icon Δήλωση Υπαναχώρησης